Logo mesta

Odmeňovanie

Logo mesta v pravo

Fix plus odmeny

  • Každému nášmu zamestnancovi patrí za jeho prácu fixná mzda. Mesačná mzda je od 520€ brutto za mesiac. Pri dohodárovi je to od 3,00 € brutto za hodinu. Naviac, za odvedenú prácu sa dostávajú ďalšie odmeny v závislosti od konkrétnej kampane.

Ako hodnotíme pracovný výkon?

  • Hodnotí sa dodržanie postupov v hovore, štýl a spôsob komunikácie, správne zapísanie údajov a podobne.
  • Odmeny sú aj v závisloti od množstva, respektíve od úspešnosti v hovoroch, ak ide o predajné kampane, dohadovanie stretnutí, prieskumy a ďalšie aktívne kampane.
  • Pri vybraných kampaniach garantujeme 4 % navýšenie platu k ročnému výročiu pracovnej zmluvy.

 

Volajte, píšte

Odoslat' email