GDPR krátke poučenie

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v súhlase a v mojom životopise, spoločnosťou Crystal Call, a. s. za účelom sprostredkovania zamestnania. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na adrese www.crystalcall.eu  Svoj súhlas dávam na dobu 5 roka a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to prostredníctvom e-mailu na adresu  dpo@crystalcall.eu  alebo písomnou formou zaslaním na adresu organizácie Crystal Call, a. s. so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. 

Volajte, píšte

Odoslat' email