GDPR krátke poučenie

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v dotazníku v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail, ktorý som odosla/la a prípadných priložených prílohách (napr.  v životopise, v motivačnom liste a pod.) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Crystal Call, a.s., IČO: 35 880 805, so sídlom na adrese Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov/záujemcov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Svoje osobné údaje som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.123pracuj.sk v rámci počítačovej siete internet. 

Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

Volajte, píšte

Odoslat' email

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s nimi súhlasíte.