Logo mesta

Pracovné pozície

Logo mesta v pravo

U nás v Crystal Call existuje takáto hierarchia pracovných pozícií: 

  • Telefonický operátor
  • Supervízor
  • Junior projekt manažér
  • Projekt manažér
  • Call center director

V prípade záujmu o prácu u nás, potrebujete ovládať počítačové zručnosti na základnej úrovni. S najväčšou pravdepodobnosťou u nás budete zo začiatku pracovať na pozícii telefonického operátora. Postupne, so získanými skúsenosťami, sa môžete prepracovať na vyššie pozície. Ak je vo vašom záujme využívať pri práci denne cudzí jazyk, aj takéto pozície u nás nájdete!

Aká je náplň práce na nami ponúkaných pozíciách? 


Telefonický operátor

Telefonický operátor u nás najčastejšie volá aktívne kampane pre klientov. Ide o odchádzajúce hovory, v ktorých predáva výrobky, robí prieskumy, dohaduje stretnutia, aktualizuje databázy kontaktov. Ďalej môže robiť pasívne kampane, vybavovanie prichádzajúcich hovorov. Tu vystupuje operátor ako pomoc pri zaznamenávaní požiadaviek volajúceho, podávaní reklamácií, realizovaní objednávok, nahlasovaní poistných udalostí a mnoho ďalších služieb, ktoré naše infolinky ponúkajú. Zaujímavou novinkou je obsluha chatov na webstránkach našich klientov alebo back office - spracovanie listových zásielok.


 
Supervízor

Supervízor vykonáva celú agendu telefonického operátora. Neprihlasuje sa do call centrového systému ako operátor, ale ako supervízor. Je to preto, aby mohol priebežne kontrolovať prácu operátorov a v prípade potreby ich upozorniť alebo uvoľniť na prestávku, sledovať počet objednávok či vybavených hovorov. Supervízor kontroluje kvalitu hovorov a následne robí spolu s operátorom aj spätnú väzbu. Zaznamenáva dochádzku operátorov do interného mzdového systému, preberá od podriadených lístky od lekára, schvaľuje im dovolenky. Supervízor je zodpovedný za celkový chod pobočky, za úspešnosť kampane a za prácu operátorov.


Junior projekt manažér

Junior projekt manažér vie vykonávať celú agendu operátora aj supervízora. K tomu dohliada na chod kampane, rieši vzniknuté otázky, komunikuje s klientom a pomáha pri nastavovaní kampaní.

 
 
 
Volajte, píšte

Odoslat' email